เทศบาลตำบลม่วงชุม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

156222

ติดต่อเราทาง messenger

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เทศบาลตำบลม่วงชุม  โทร. 034-602158
 นายกเทศมนตรี 
 ต่อ 108
 ปลัดเทศบาล 
 ต่อ 107
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ต่อ 102
 ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ต่อ 105
 กองคลัง 
 ต่อ 104
 ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ต่อ 106