เทศบาลตำบลม่วงชุม พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

 

550608

 

124201

 

นายอะตะพล รักษากุล ปลัดเทศบาลตำบลม่วงชุม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลม่วงชุม พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน                                 ณ เทศบาลตำบลม่วงชุม