ด้วยเทศบาลตำบลม่วงชุม กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลม่วงชุมในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลม่วงชุม

                   เทศบาลตำบลม่วงชุม จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลม่วงชุมเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลม่วงชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. บริเวณสวนสุขภาพตำบลม่วงชุม(ท่าน้ำวัดม่วงชุม) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

unnamed 110 768x465 1