เขื่อนแม่กลอง เดิมชื่อ เขื่อนวชิราลงกรณ อยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2508 เป็นเขื่อนทดน้ำสร้างปิดกั้นแม่น้ำแม่กลอง โครงสร้างของเขื่อนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 117.50 เมตร มีช่องระบายน้ำขนาด 12.50 เมตร จำนวน 8 ช่อง และมีประตูเรือแพสัญจรกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง สามารถทดน้ำและส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม รวมพื้นที่ 2,709,685 ไร่ รวมทั้ง ส่งน้ำให้กับการประปานครหลวง ทัศนียภาพโดยรอบเขื่อนมีทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยายกาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

     เขื่อนแม่กลอง เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมทุกวัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-612871

Credit
ข้อมูลและรูปภาพประกอบ : kanchanaburi.go.th